Doelstelling

Doelstelling:


Door het enorme aanbod van fabrikanten en de continu in beweging zijnde plaatsingseisen zien veel partijen door de bomen het bos niet meer. Bij glasbreuk wordt de ruit vervangen die sterk afwijkt van de resterende beglazing in het gebouw. De opdrachtgever keurt het werk af en wat dan...

In veel gevallen kan dit voorkomen worden door een passend alternatief te zoeken bij verschillende fabrikanten. Hierin bemiddelen wij tussen de opdrachtgever en het schadeadres. Ook bij geschillen betreffende garantie kunnen wij bemiddelen.

Een veel voorkomend probleem bij breuk is dat de ruit thermisch gesprongen is. Dit is bij veel mensen een volledig onbekend verschijnsel. In het bovenstaande menu, onder de knop glasbreuk, wordt een thermische breuk nader omschreven. Ook controles van het geleverde glas behoren tot onze dienstverlening.


Voor informatie betreffende onze dienstverlening:


 040-222 06 09


  • Controle op de montage
  • Breukonderzoek
  • Plaatsingsvoorschriften
  • Bepalen van alternatieven
  • Advies beglazing 
  • Controle voorgeschreven beglazing
  • Onderzoek toegepaste coating